Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

SẼ CÓ MỘT NGÀY

JB Nguyễn Hữu Vinh
Bắc Hà song Vinh: Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và JB Nguyễn Hữu Vinh

Sẽ có một ngày, khi bè bạn gặp nhau
Câu hỏi đầu tiên: Mày đã đi mấy năm, qua mấy trại?
Sẽ có một ngày, những đứa con thơ dại
Thuộc tên trại tù hơn cả bản cửu chương
Sẽ có một ngày, chỉ nghĩ đến Quê hương
Thì có nghĩa anh đã là tội phạm...
Nhưng, tôi tin sẽ có ngày sáng lạn
Bạn cùng tôi, chung nhịp bước Tự do.
Hà Nội, ngày Bọ Lập bị bắt 6/12/2014
• J.B Nguyễn Hữu Vinh

Không có nhận xét nào: