Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

NHÀ TÙ ĐÂU MÀ CHỨA?!

Bùi Thanh Tuấn
Nếu các nhà thơ lần lượt bị bỏ tù
Đất nước tôi sẽ không còn chỗ chứa
Mỗi ngôi nhà sẽ là một nhà tù
Mỗi ngôi làng sẽ là một làng tù!
Tôi đã thấy máu tôi chảy hàng đêm
Trên bờ bãi xanh dâu ngọn đồi máu ứa
Những kẻ làm thơ lúc tỉnh lúc điên

Lần lượt chết trên oan khiên lần nữa!
Chúng tôi chết khi trời nhập nhoạng tối
Chữ còn thơm mùi mực nét chưa tàn
Chúng tôi chết vì nỗi đau sám hối
Cái chết rùng mình khi giọt lệ chưa tan!
Sám hối cho thân tâm duyên kiếp lỡ làng
Không chọn được cho mình một nơi: Tổ quốc!
Sám hối cho phận đời ô nhục
Làm con dân trên mảnh đất không người
Làm xác phàm trên vùng đất ma trơi
Mỗi buổi sáng bắt đầu từ nỗi sợ
Mỗi ngày trôi qua nối theo ngày tan vỡ
"Đất nước anh hùng ra ngõ gặp nhà thơ!"
Đất nước sẽ không còn một bóng nhà thơ!!!
6/12/2014
Lão Bộc- FB Bùi Thanh Tuấn

Không có nhận xét nào: