Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

BIỂN HIỆU CỦA VIỆN KHỔNG TỬ VI PHẠM PHÁP LUẬT

Trúc Nguyễn

Điều 23 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định:
Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam; trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam.
Theo Điều 33 Nghị định số 75/2010/NĐ-CP của Chính phủ thì hành vi
Thể hiện trên biển hiệu tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ Việt Nam; Thể hiện trên biển hiệu tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài có kích thước lớn hơn tên bằng chữ Việt Nam sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ biển hiệu.
FB Truc Nguyen

1 nhận xét:

Thanh Nguyễn Công nói...

Blog này ... nên có đướng link để dễ dàng chia sẻ trên các mạng xã hội .