Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Cấm cửa Đông La, Hội Nhà Văn VN đã ghi điểm...

Mai Tú Ân

Con La, vốn không thuộc giống Lợn, cũng chẳng phải giống Lừa, nó có ở trên đời này là do con ngựa nhảy trái chiều, trái khoáy, trái tự nhiên với con lừa mà quái sanh ra. Nó không có trym để phối giống, không có óc để suy nghĩ nên nó vô duyên, buồn tủi và chẳng giống bất cứ loài vật nào ở trên đời...
Có ông Đông La, tài không đức kém cũng mộng văn chương, cũng viết cũng lách, để lấy le với hàng xóm, chỉ để lập công báo hiếu với vợ, với nhà bên vợ...

Cũng té nước theo mưa, theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía chửi bới những người đấu tranh dân chủ...
Nay tưởng có công lớn trong việc chửi hôi, chửi góp những văn nhân tên tuổi đó nên xin gia nhập Hội nhà văn để lấy cái mác là Hội viên HNV, để về khoe mẹ đĩ là tớ cũng biết viết chứ không phải là thằng ngô ngọng, chỉ biết viết giấy dán tường , viết báo gói xôi như bấy lâu nay vẫn viết...
Nhưng số giời không dung kẻ bất tài, hãm tài lại không có tài như Đông La. Hội nhà văn cần người biết viết văn chớ không cần các anh họ Chí tên Phèo như Đông La. HNV không chịu làm bẩn môi trường của Hội khi cho Đông La vào hội. Nên ĐL bj đuổi ngay từ vòng giữ xe bên ngoài.
Không chỉ con La biết nó bị tịt vì không có ngòi, mà ai cũng biết là nó không có cái ngòi của đàn ông ấy. Và HNV còn biết điều ấy hơn cả, nên cấm cửa tên không ngòi bút Đông La tiểu nhân...
Hoan hô HNV VN.
FB Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: