Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Giải thích thế nào với câu hỏi Khi nào chúng ta tới XHCN !

Tiếp tục ngfhe DLV tình nguyện Nguyễn Tấn Thành giải thích về những vấn đề nan giải mà các nhà lí luận gạo cội  của đảng không dám giải thích

Nguyễn Tấn Thành
Các đồng chí DLV thân mến ! một câu hỏi của bọn phản động hay hỏi nữa là Khi nào thì đảng CSVN đưa Đất nước tới CHXH.
Sự lúng túng trong câu trả lời của các bạn đã làm chúng lấy câu của đồng chí Tổng bí thư NPT, người học trò xuất sắc của HCM "Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa" để cho rằng cả trăm năm nữa chúng ta vẫn không xây dựng được CNXH.

Theo nghiên cứu của tôi thì câu trả lời này rất dể, chúng ta cũng bám ngay câu nói của đồng chí NPT và thêm vài chữ thành câu như thế này:
"Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa KHI CÁC BẠN KHÔNG LO HỌC TẬP THÀNH CON NGƯỜI MỚI XHCN"
Đúng vậy, HCM đã nói "Muốn có CNXH thì phải có con người mới XHCN"
Đúng vậy, Đạo nào khi bạn cầu nguyện cũng phải có niềm tin mãnh liệt vào đạo đó mới thành.
Thế mà bọn phản động không tin vào đảng, để đọc các Tư tưởng HCM trở thành con người mới XHCN mà cứ hỏi Khi nào xây dựng xong CNXH là như thế nào !?
Hay các đồng chí cứ trả lời ngắn gọn "Khi nào tụi phản động bọn mày đọc xong bộ sách HCM toàn tập (trong hình) để thành con người mới XHCN thì sẽ xây dựng xong CNXH"
Kỳ tiếp: Mấy câu thấy khó tui trả lời hết rồi, đồng chí nào thấy câu gì khó cứ nêu tôi sẽ Giải thích tiếp !
FB Nguyễn Tấn Thành

Không có nhận xét nào: