Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Giải thích thế nào khi con cái các lãnh đạo đảng gởi qua Mỹ !

Tự nguyện làm một DLV, Facebooker Nguyễn Tấn Thành đã có những bài viết xuất sắc bênh vực đảng, chống lại "luận điệu tuyên truyền thù địch của bọn phản động". Dưới đây là một trong những bài viết ấy.

Nguyễn Tấn Thành
Để tránh mất thời giờ vì tranh cãi lạc đề xin các bạn nào thuộc dạng:
- Chống hay Yêu đảng, Bác bằng con tim quá mức, mà không dùng đầu suy nghĩ không vào coi.
- Các đối tượng Chống hay Yêu không quá mức có thể vào xem, nhưng đề nghị bỏ các từ tục tĩu, chửi rủa ở ngoài.
- Các đồng chí DLV nào có cách giải thích tốt hơn, làm Nhân Dân tin yêu hơn thì cách đó sẽ được thay cách này để tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.
Các đồng chí DLV thân mến, trong quá trình làm việc bọn phản động thường tấn công chúng ta bằng các câu hỏi:
- Tại sao phải cảnh giác với thế lực thù địch Mỹ mà con các lãnh đạo đảng lại qua Mỹ ?
- Tại sao bọn DLV bị chửi, khổ cực vất vã để bảo vệ con các lãnh đạo qua Mỹ ăn chơi đú đởn?

Các câu hỏi đó thường xoáy vào sự thật là con các lãnh đạo đảng chúng ta qua Mỹ học và ăn chơi ngày càng nhiều. Điều này làm bọn phản động lợi dụng và các đống chí lúng túng làm dư luận Nhân Dân và Đảng viên lung lay niềm tin.
Thật ra với sự nghiên cứu của tôi, giải thích chuyện này không khó. Các đồng chí cứ thứ tự nói như sau:
- Một số ít tên sen đầm trong chính phủ Mỹ là thế lực thù địch chứ phần lớn và Nhân Dân Mỹ là bạn chúng ta, ủng hộ chúng ta. Bằng chứng là công lao của họ trong cuộc chiến tranh thần kỳ đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào của đảng lạnh đạo, Nhân Dân Mỹ và kể các Ngài cựu Tổng thống, Phó Tổng thống vẫn ủng hộ VN, ủng hộ đảng, ửng hộ HCM. Xu hướng những ủng hộ này đang gia tăng qua việc ủng hộ đảng ta vào TPP các hồ sơ nhân quyền... Chứng tỏ những đặc sứ con lãnh đạo đó đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
- Mỹ không chỉ là một thì trường lớn về kinh tế, Mỹ còn là một thị trường lớn về chính trị. Nền chính trị Mỹ cứ qua lại hai đảng đang bị xơ cứng, đảng này làm thì đảng kia chống. Nhân dân tiến bộ của Mỹ đang mong có một đảng Quang Vinh Muôn Năm, được rèn luyện bởi Tư tưởng HCM vĩ đại. Mặt khác muốn phổ cập chủ nghĩa HCM đi khắp thế giới thì phải vào được thị trường này. Nhiệm vụ khó khăn và vinh hạnh đó không thể giao cho ai khác ngoài con của các đồng chí lãnh đạo. Những học trò xuất sắc của HCM mới có thể có nguồn gien tốt như vậy.
- Về vấn đề các đặc sứ con lãnh đạo ăn xài, các bạn phải nói như thế này: Dân Mỹ có đặt điểm là ăn xài , họ sẽ không theo chủ nghĩa HCM nếu thấy không được ăn xài. Do vậy nhiệm vụ chính trị của các đặc sứ là ăn xài cho Dân Mỹ thấy. Các đồng chí phải nhấn mạnh thêm, nhiều đặc sứ viết thư khóc vì phải ăn xài, tiêu tiền như rác khi dân chúng còn khổ cực (do chưa tới CNXH)
Chúc các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và tuyên truyền sâu rộng cho nông dân, công nhân rằng con cái lãnh đạo đang đi làm Đặc sứ chứ không phải ăn chơi như bọn phản động tuyên truyền.
Kỳ tiếp: Giải thích chừng nào chúng ta xây dựng xong CNXH
Hình minh họa là VN cỡi trên lưng con đại bàng và sẽ ngoặm nó trong quan hệ Việt Mỹ.

Không có nhận xét nào: