Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

TRẢ LỜI ĐẠI TƯỚNG PHÙNG QUANG THANH

Đại tướng Phùng quang Thanh, bộ trưởng bô Quốc Phòng, UV Bộ Chính Trị :
“Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc."- Báo Thanh Tra

Công Dân Huỳnh Ngọc Chênh: 
- Dân Việt và dân Tàu không có gì phải thù ghét nhau và cũng không mắc mớ gì mang ơn nhau.
- Dân Việt có quyền và có lý do để căm ghét, thù hận các nhà cầm quyền bành trướng Trung Hoa, kể cả nhà cầm quyền của Tàu cộng đương thời.
- Đảng cộng sản Việt có quyền và có lý do để thương yêu và đội ơn đảng cộng sản Tàu và nhà cầm quyền Tàu cộng.
Nhưng đảng cộng sản Việt không có quyền bắt dân Việt phải đội ơn và thương yêu bọn cầm quyền Tàu cộng. (FB Huynh Ngoc Chenh)

2 nhận xét:

Trong Do nói...

Quá chuẩn!

Nặc danh nói...

TQ la ai hoi me
Ma sao ho day phai yeu?