Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

MẸ NẤM NHƯ QUỲNH GỞI THƯ PHẢN HỒI GIẤY MỜI LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA


Nha Trang, ngày 8 tháng 11, năm 2014

THƯ PHẢN HỒI GIẤY MỜI LÀM VIỆC

Kính gửi: Cơ quan An ninh Điều tra (PA92) CA tỉnh Khánh Hoà
Thiếu tá Phan Bình Dương
Cán bộ Điều tra Lê Thị Khánh Vân

Tôi là: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Chỗ ở: 24 Đặng Tất, Vĩnh Phước, Nha Trang

Thời gian vừa qua tôi có đến cơ quan ANĐT làm việc theo giấy mời số 57 (ngày 4/11/2014) liên tiếp trong 2 ngày về vấn đề “liên quan đến các bài viết trên Facebook.
Tôi được thiếu tá Phan Bình Dương và CBĐT Lê Thị Khánh Vân, đại diện cơ quan ANĐT, cho biết Facebook tôi bị tố cáo là “xấu” nên cơ quan ANĐT tiến hành làm việc để xác minh.
Tôi đã xác nhận với cơ quan ANĐT về việc tôi đã lập tài khoản Facebook Mẹ Nấm (nay đổi tên là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) sau khi tham khảo các quy định sử dụng của mạng xã hội Facebook và tôi là người quản lý nội dung đăng tải.
Tuy nhiên tôi từ chối việc ký xác nhận vào các tài liệu do những người tố cáo tôi chuyển giao cho cơ quan ANĐT.

Sau khi tham khảo ý kiến của luật sư, tôi chính thức thông báo với cơ quan ANĐT bằng thư này thay vì thông báo qua điện thoại như sau:

1. Việc sao chụp và in ra các quan điểm cá nhân của tôi trên Facebook mà không thông báo hoặc hỏi ý kiến tôi là vi phạm quyền sở hữu riêng tư được thoả thuận giữa tôi và quản trị mạng xã hội FB.

2. Các quan điểm cá nhân của tôi được thể hiện trên FB, để ở chế độ công khai, người xem có quyền lựa chọn đọc hoặc là không.Việc bày tỏ thái độ và quan điểm này tôi chia sẻ ở phần câu hỏi của Facebook “Bạn đang nghĩ gì?” là quyền tự do tư tưởng. Do đó, nếu ai cho rằng có nội dung xấu thì đó là sự suy diễn, quy chụp từ phía người đọc.

3. Tôi đã đến làm việc theo giấy mời thể hiện đủ trách nhiệm công dân với yêu cầu của cơ quan ANĐT. Tôi sẽ không ký xác nhận vào bất kỳ tài liệu nào theo đề nghị của cơ quan ANĐT nữa và sẽ chỉ tiếp tục làm việc với sự có mặt của luật sư của tôi nếu tôi được triệu tập trong một vụ án hình sự đã được khởi tố theo luật định.

Kính báo,
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
 — tại Công An Tỉnh Khánh Hoà 80 Trần Phú.

Không có nhận xét nào: