Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

G I Ấ C M Ơ S Ắ C M À U

Nguyễn Văn Gia
(Thân tặng Phạm Văn Hạng)

1 .
Với kẻ mù màu
Màu nào cũng như màu nào

2 .
Có một thời tôi như kẻ mộng du
Tay phải tôi cầm mâu
Tay trái tôi cầm thuẩn
Tôi hò reo nhìn hai tay mình giao đấu
Cái gã mộng du
Đứng giữa rừng mai vàng lại tương tư sắc đỏ
Đi giữa màu đỏ lại thương nhớ một cánh mai vàng

3 .
Cảm ơn những khổ đau
Như một phép màu đã thanh tẩy lòng tôi
Vàng và đỏ
Bây giờ là hai màu kỷ niệm
Cần phải lãng quên

4 .
Xin đừng ép tôi yêu màu đỏ
Cũng đừng xui tôi thích màu vàng
Bởi lòng tôi bây giờ chỉ là một sắc thiên thanh .

Nguyễn Văn Gia

Không có nhận xét nào: