Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

KHÁI NIỆM VỀ CÂU CHỮ VÀ PHÍA SAU SỰ HIỂU BIẾT CỦA LÃNH ĐẠO!

"Đoàn kết là yếu tố quyết định"
Đó là câu nói mang tính khẳng định quyết liệt của bác Tổng bí thư . 
Bác ý nói quá đúng! Nhưng bác ý không hề nhắc đến động lực nào, yếu tố nào tạo nên sự đoàn kết gắn bó trong xã hội Việt Nam ! 
Phải chăng để người dân cả nước một lòng một dạ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì trước hết, Đảng phải thực sự là đội ngũ tiên phong. Nhà nước phải thực sự là của dân , do dân và vì dân ! Nếu chỉ nêu yếu tố đoàn kết chung chung thì cuối cùng vẫn là tư duy giáo điều sáo rỗng ? 
Khái niệm về chữ "ĐƯỢC " 
Bác Trọng đã nói :
- "người dân ĐƯỢC tham gia bàn bạc, Được nói, Được làm, Được kiểm tra, giám sát." 
Vậy từ ĐƯỢC ở đây nên hiểu theo nghĩa nào ? 
1/ Sự ban ơn hoặc cho phép của Đảng và nhà nước ?
2/ Quyền phổ quát của người dân ?
- Xét về ngữ cảnh thì từ "ĐƯỢC" ở đây là phản ánh việc Đảng "CHO PHÉP" Chứ không phải là sự thừa nhận quyền hợp pháp của người dân tất yếu phải có !
Phiếm bàn ! 
Lãnh đạo rất cần phải tham dự một khóa học để bổ sung kiến thức về ngôn ngữ , một khóa học về bộ môn xã hội học để có thể hiểu được thế nào là sử dụng ngôn ngữ đạt chuẩn và thế nào là khát vọng thực sự của người dân trong đời sống xã hội đương đại ! và học cách để nói trước những người có văn hóa
- Nếu không biết đến thực tế xã hội thì chỉ nói lấy được. nói với tâm thế của một kẻ điếc đi dạy dỗ người khác mà không biết mình điếc !
Đoàn kết là yếu tố có ý nghĩa quyết định

Chiều 9.11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư xóm Thanh Xuyên 4, xã Trung Thành, H.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Tổng bí thư nhấn mạnh, trong kháng chiến, cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định là đoàn kết. Đây là truyền thống tốt đẹp, quý báu của dân tộc ta. Đại hội lần thứ 8 của MTTQ VN đã đưa ra những quyết sách mới và quan trọng. Vai trò của dân rất quan trọng. Vai trò làm chủ của nhân dân được phát huy, người dân được tham gia bàn bạc, được nói, được làm, được kiểm tra, giám sát.
Nhân dịp này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân đã tặng quà khu dân cư xóm Thanh Xuyên 4 và các hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...(TTXVN)

Không có nhận xét nào: