Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

NGƯỜI SÀIGÒN TƯỞNG NIỆM 64 CHIẾN SỸ HY SINH BẢO VỆ ĐẢO GẠC MA .

Không có nhận xét nào: