Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

MIỆNG QUAN TRÔN TRẺ

Pham Nguyen Truong
Quan lớn Nguyễn Thế Thảo
Sáng ngày 19 tháng 3 Nguyễn Thế Thảo còn biện bạch: “Về cơ sở pháp lý, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết thêm: “Việc thay thế cây xanh có cơ sở pháp lý là quy hoạch chuyên ngành về hệ thống công viên và cây xanh được Hội đồng nhân dân TP thông qua. Trong đó có lộ trình thay thế tất cả các cây cây già cỗi, sâu mục, cong nghiêng, không đảm bảo an toàn giao thông, mà trên thực tế đã có việc cây đổ gẫy gây tai nạn chết người rồi.”


http://kenh14.vn/.../khong-he-co-chien-dich-don-ha-6700...
Thì ngày 20 tháng 3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các quận dừng kế hoạch thay thế cây xanh hai bên tuyến phố hiện nay.

Ngày 21 tháng 3, với chỉ đạo dừng ngay việc chặt cây xanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở Xây dựng TP và các đơn vị liên quan phải kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm về vụ việc này.
Ngày 22 tháng 3 (chủ nhật): Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Thành lập đoàn Thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh trên một số tuyến phố thời gian qua. Giao Chánh Thanh tra Thành phố chủ trì; thành viên Đoàn gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an Thành phố, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tham gia Đoàn. Thời gian chậm nhất trong 30 ngày, báo cáo kết quả để UBND Thành phố xem xét quyết định
 http://tuoitre.vn/.../kiem-diem-so-xay-dung.../723371.html
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/227002/vu-chat-cay-dinh-chi-hang-loat-can-bo.html
Xin hỏi những người còn có ý bao che cho Nguyễn Thế Thảo: Một người như vậy còn có đủ uy tín và tư cách làm người đứng đầu thủ đô nữa hay không?
Kiến nghị: Phải cách chức ngay thì mới an được lòng dân.
FB Pham Nguyen Truong

Không có nhận xét nào: